Ranking Wystawowy za rok 2019

Rusza kolejna odsłona oddziałowego rankingu wystawowego. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. A sporo psów w naszym oddziale ma się czym pochwalić w minionym sezonie. 
Regulamin rankingu uległ pewnym modyfikacjom, zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu i tabelą punktacji zamieszczonymi poniżej.

Zgłoszenia do rankingu przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2020r. prosimy jednak o nie czekanie na ostatnią chwilę. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: ranking@op.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Celem rankingu jest przedstawienie osiągnięć psów/suk na wystawach krajowych i zagranicznych zarejestrowanych w ZKwP Oddział Gorzów Wlkp., a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych.

 1. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.
 2. Do rankingu mogą być zgłaszane wyłącznie psy i suki zarejestrowane w oddziale gorzowskim ZKwP, będące własnością członków, którzy mają opłaconą składkę (za rok w którym przeprowadzany jest ranking).
 3. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku klas młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.
 4. Ranking obejmuje sezon wystawowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 5. Psa można zgłaszać tylko do jednej kategorii wiekowej .
 6. Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w czterech kategoriach:

  a) Psy młode - klasa młodszych szczeniat i szczeniąt

  b) Psy dorosłe – klasa młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów

  c) Weterani – klasa weteranów

  d) Młody Prezenter

 7. Dla ras nie uznanych prowadzona jest osobna klasyfikacja również oddzielnie w trzech kategoriach:

  a) Psy młode - klasa młodszych szczeniat i szczeniąt

  b) Psy dorosłe – klasa młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów

  c) Weterani – klasa weteranów

 8. Psy ras nieuznanych nie biorą udziału w klasyfikacji Grand Prix oddziału gorzowskiego ZKwP
 9. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabeli, bez względu na płeć. W każdej kategorii zostanie wyróżnionych do 4 psów, które osiągną najlepsze wyniki.
 10. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Interchampion itd.) liczone są wyłącznie w roku, w którym przyznanie tytuł zostało potwierdzone wystawieniem dyplomu.
 11. Za pierwsze sześć miesięcy każdego sezonu sporządzane są wstępne wyniki, podawane do informacji przez wywieszenie w siedzibie Oddziału, w terminie do końca września; uwzględniana w nich będzie dokumentacja dostarczona do dnia 31 sierpnia.
 12. Oficjalne wyniki rankingu zostaną ogłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, a następnie umieszczone na stronie internetowej ZKwP Oddział w Gorzowie Wlkp.
 13. Osiągnięcia psa ocenia się w systemie punktowym, na podstawie załączonych tabel..
 14. W podliczaniu rankingu zostaną uwzględnione JEDYNIE te tytuły, które zostały zawarte na karcie ocen.
 15. Pies/suka który w rankingu zdobędzie czołowe miejsce uzyskując w swojej kategorii największą ilość punktów, zostanie uhonorowany tytułem Zwycięzca Rankingu oddziału gorzowskiego ZKwP. Ponadto, pies/suka, który otrzyma najwyższą ilość punktów spośród wszystkich kategorii wiekowych, zostanie uhonorowany tytułem Grand Prix oddziału gorzowskiego ZKwP.
 16. W kategorii Młody Prezenter – punkty naliczane są z kart ocen
 17. Każdy pies/suka, który zostanie uwzględniony w rankingu otrzyma dyplom potwierdzający osiągnięty wynik. Dodatkowo zwycięzcy rankingu z najwyższą punktacją zostaną nagrodzeni na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
 18. Termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony osobno dla każdego roku, informacja z terminem ostatecznym, po którym nadesłane karty nie będą brane pod uwagę będzie podany na stronie internetowej ZKwP oddział w Gorzowie Wlkp.
 19. Kopię kart ocen należy przesłać drogą mailową na adres ranking@op.pl
 20. Do powoływania i odwoływania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji rankingu upoważniony jest Zarząd Oddziału.
 21. Punktacja rankingu zliczana będzie na podstawie tabeli dostępnej na stronie www.zkwp.gorzow.pl
Organizatorzy rankingu

Ranking wystawowy 2019

-punktacja –

 

Wystawy o randze krajowej w kraju i zagranicą

Wystawy międzynarodowe

i championów

w kraju i zagranicą

Wystawy klubowe

(wszystkie)

Wystawy europejskie

Wystawy światowe

Cruft

Ocena „WO”

Doskonała lokata I

5

10

15

20

25

Ocena „WO”

Doskonała lokata II

4

8

12

16

20

Ocena „WO”

Doskonała lokata III

3

6

9

12

16

Ocena „WO”

Doskonała lokata IV

2

4

6

8

10

Zwycięzca  Młodzieży , Zwycięzca Weteranów

10

15

15

20

30

Najlepsze Baby, Szczenię, Junior, Najlepszy Dorosły Pies/Suka

Weteran w Rasie

10

15

15

20

30

Nominacja CRUFT

20

Zwycięzca /BOS

Zwycięzca Klubu

10

-

15

-

20

25

25

-

40

-

Zwycięzca Rasy

20

25

30

40

50

CWC, CAC, VDH

15

20

25

30

40

r.CAC, r VDH

10

15

20

25

35

Res CACIB

-

20

-

35

45

CACIB

-

25

-

40

50

Best of Group:

I

II

III

IV

25

20

15

10

30

25

20

15

-

100

80

60

40

150

100

75

50

Best In Show:

I

II

III

IV

30

25

20

15

40

35

30

25

50

45

40

35

200

150

100

50

300

250

200

150

Ponadto  za dyplom:

Zwycięzca Polski – 15 pkt

Zwycięzca innego kraju – 15 pkt

Młodzieżowy Champion Polski – 20 pkt

Champion Weteranów – 20 pkt

Champion Polski – 30 pkt

Grand Champion Polski  -30 pkt

Champion każdego innego kraju – 50 pkt

Interchampion – 100 pkt

Psy użytkowe (myśliwskie) nagradzane są dodatkowo na podstawie sumy punktów zdobytych  na próbach , konkursach i egzaminach

Psy myśliwskie

 

 

Próby polowe

Konkursy regionalne

Konkursy krajowe

Konkursy międzynarodowe

Dyplom I stopnia

5

8

10

20

Dyplom I stopnia

3

5

8

15

Dyplom I stopnia

1

3

5

10

CPC

 

10

20

30

Res-CACIT

     

40

CACIT

     

50

Champion Polski Pracy

50

Champion Pracy innej organizacji

50

Międzynarodowy Champion Pracy

100

Psy towarzyszące i obrończe

Dyplom IPO III stopnia

10

Dyplom IPO II stopnia

8

Dyplom IPO I stopnia

5

Dyplom PTT

5

Dyplom PT II stopnia

3

Dyplom PT I stopnia

1

 

 

Mistrzostwa regionalne

Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Świata

Lokata I (Mistrz)

10

40

100

Lokata II(I vice-Mistrz)

8

20

65

Lokata III (II vice-Mistrz)

5

10

50

CPC

10

20

30

Res-CACIT

   

40

CACIT

   

50

Champion Polski Pracy

50

Champion Pracy innej organizacji

50

Międzynarodowy Champion Pracy

100

 

 

Wyścigi Chartów

 

Mistrzostwa regionalne

Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Świata

Lokata I (Mistrz)

10

40

100

Lokata II(I vice-Mistrz)

8

20

65

Lokata III (II vice-Mistrz)

5

10

50