Wyniki rankingu za rok 2018

Do czwartej edycji oddziałowego rankingu wystawowego zgłoszono łącznie 48 psów

Wyniki rankingu wystawowego oddziału Gorzów Wlkp. zostały ogłoszone podczas dorocznego walnego zebrania członków oddziału. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami, a psy lokatowe dodatkowo pucharami.
Poniżej prezentujemy lokatowe psy w poszczególnych kategoriach oraz wynki rankingu dla konkursu Młody Prezenter.

Zdjęcia poszczególnych psów (o ile zostały dostarczone przez właściciela) wyświetlane są po kliknięciu w podświetlone na zielono pole z danymi psa.

Celem rankingu jest przedstawienie osiągnięć psów/suk na wystawach krajowych i zagranicznych zarejestrowanych w ZKwP Oddział Gorzów Wlkp., a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych.

 1. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.
 2. Do rankingu mogą być zgłaszane wyłącznie psy i suki zarejestrowane w oddziale gorzowskim ZKwP, będące własnością członków, którzy mają opłaconą składkę (za rok w którym przeprowadzany jest ranking).
 3. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku klas młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.
 4. Ranking obejmuje sezon wystawowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 5. Psa można zgłaszać tylko do jednej kategorii wiekowej .
 6. Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w czterech kategoriach:

  a) Psy młode - klasa młodszych szczeniat i szczeniąt

  b) Psy dorosłe – klasa młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów

  c) Weterani – klasa weteranów

  d) Młody Prezenter

 7. Dla ras nie uznanych prowadzona jest osobna klasyfikacja również oddzielnie w trzech kategoriach:

  a) Psy młode - klasa młodszych szczeniat i szczeniąt

  b) Psy dorosłe – klasa młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów

  c) Weterani – klasa weteranów

 8. Psy ras nieuznanych nie biorą udziału w klasyfikacji Grand Prix oddziału gorzowskiego ZKwP
 9. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabeli, bez względu na płeć. W każdej kategorii zostanie wyróżnionych do 4 psów, które osiągną najlepsze wyniki.
 10. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Interchampion itd.) liczone są wyłącznie w roku, w którym przyznanie tytuł zostało potwierdzone wystawieniem dyplomu.
 11. Za pierwsze sześć miesięcy każdego sezonu sporządzane są wstępne wyniki, podawane do informacji przez wywieszenie w siedzibie Oddziału, w terminie do końca września; uwzględniana w nich będzie dokumentacja dostarczona do dnia 31 sierpnia.
 12. Oficjalne wyniki rankingu zostaną ogłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, a następnie umieszczone na stronie internetowej ZKwP Oddział w Gorzowie Wlkp.
 13. Osiągnięcia psa ocenia się w systemie punktowym, zgodnie z załączonymi tabelami.
 14. W podliczaniu rankingu zostaną uwzględnione JEDYNIE te tytuły, które zostały zawarte na karcie ocen.
 15. Pies/suka który w rankingu zdobędzie czołowe miejsce uzyskując w swojej kategorii największą ilość punktów, zostanie uhonorowany tytułem Zwycięzca Rankingu oddziału gorzowskiego ZKwP. Ponadto, pies/suka, który otrzyma najwyższą ilość punktów spośród wszystkich kategorii wiekowych, zostanie uhonorowany tytułem Grand Prix oddziału gorzowskiego ZKwP.
 16. W kategorii Młody Prezenter – punkty naliczane są z kart ocen
 17. Każdy pies/suka, który zostanie uwzględniony w rankingu otrzyma dyplom potwierdzający osiągnięty wynik. Dodatkowo zwycięzcy rankingu z najwyższą punktacją zostaną nagrodzeni na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
 18. Termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony osobno dla każdego roku, informacja z terminem ostatecznym, po którym nadesłane karty nie będą brane pod uwagę będzie podany na stronie internetowej ZKwP oddział w Gorzowie Wlkp.
 19. Kopię kart ocen należy przesłać drogą mailową na adres ranking@op.pl
 20. Do powoływania i odwoływania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji rankingu upoważniony jest Zarząd Oddziału.
 21. Punktacja rankingu zliczana będzie na podstawie tabeli dostępnej na stronie www.zkwp.gorzow.pl
Organizatorzy rankingu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.