Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Odsłony: 80

UWAGA

Wznowienie pracy biura oddziału w pełnym zakresie.

W związku z urzędowymi zmniejszeniami ograniczeń w funkcjonowaniu przestrzeni publicznej informujemy, iż z dniem 9 czerwca biuro naszego oddziału wznawia pracę z możliwością osobistego załatwienia spraw związkowych. 

Przypominamy, że biuro oddziału jest czynne we wtorki w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz w czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00.  

Wykonywanie przeglądów miotów pozostaje zawieszone do odwołania.

W związku z powyższym wprowadzona została uproszczona procedura wydawania metryk na wniosek hodowcy. Dokumentacja hodowlana wymagana do wydania metryk (wniosek o wydanie metryk bez wykonanego przeglądu miotu, karta miotu, karta krycia, protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii) powinna zostać dostarczona do biura oddziału (osobiście lub drogą pocztową). Wystawione metryki po zaksięgowaniu wymaganych opłat zostaną przekazane hodowcy.

Każdorazowo zalecamy hodowcom kontakt z kierownikiem sekcji lub bezpośrednio z biurem oddziału celem ewentualnego ustalenia szczegółów sprawy. W mocy pozostaje obowiązek informowania biura oddziału oraz kierownika sekcji drogą pisemną (mailowo) o urodzeniu się szczeniąt w terminie 14 dni.

Przeglądy hodowlane jako nowy wariant uzyskania uprawnień hodowlanych.

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego wprowadza się od dnia 1 maja 2020r. dodatkową możliwość nabywania uprawnień hodowlanych. 

Opcja ta jest dostępna dla psów i suk nie spełniających warunków nabycia uprawnień hodowlanych w zakresie ocen wystawowych. Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ani nie unieważnia dodatkowych wymagań hodowlanych, wynikających z załącznika nr 10 do Regulaminu. Wszystkie regulaminy użytkowe, czyli dotyczące prób i konkursów pracy psów, pozostają w mocy

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego z dnia 24 maja 2020r. zmianie uległ pkt 4 ustalonych zasad, który dopuszcza do udziału w przeglądzie suki, które w dniu przeglądu mają ukończone 15 m-cy (wcześniej 18 m-cy). 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia na adres e-mail oddziału: biuro@zkwp.gorzow.pl oraz dokonanie opłaty za przegląd (580,00 zł) w terminie zapewniającym wpływ środków na konto oddziału do dnia 15 czerwca 2020r.

Osoby, które już dokonały zgłoszenia proszone są o dokonanie opłaty jak wyżej.

Pierwszy przegląd odbędzie się dnia 21 czerwca 2020r. Przeglądu wszystkich zgłoszonych psów dokona sędzia międzynarodowy Piotr Król.

Opłatę należy kierować na konto: 91 1090 1623 0000 0001 3500 4616

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami (plik pdf do pobrania).

Druk zgłoszenia (plik edytowalny pdf do pobrania). 

Psy i hodowle oddziału

Odsłony: 1904

Rozpoczynamy prace nad rozwojem działu "Psy i hodowle" na naszej stronie. Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału do zapoznania się ze szczegółami.  

Czytaj więcej