Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Odsłony: 281

UWAGA

Aktualne informacje związane z pracą biura i niektórymi szczególnymi zasadami funkcjonowania ZKwP związanymi z wprowadzonym w Polsce "STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO".

 

Przyjmujemy zgłoszenia na PRZEGLĄD HODOWLANY

Termin przeglądu zostanie ogłoszony wkrótce.  

Opłatę należy kierować na konto: 91 1090 1623 0000 0001 3500 4616

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami (plik pdf do pobrania).

Druk zgłoszenia (plik edytowalny pdf do pobrania). 

 

Zamknięcie biura oddziału dla członków do odwołania.

Począwszy od dnia 27 października 2020r. do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne dla naszych członków. Wszelkie sprawy hodowlane prosimy załatwiać drogą mailową na adres biura: biuro@zkwp.gorzow.pl.

Wykonywanie przeglądów miotów pozostaje zawieszone do odwołania.

W związku z powyższym wprowadzona została uproszczona procedura wydawania metryk na wniosek hodowcy. Dokumentacja hodowlana wymagana do wydania metryk (wniosek o wydanie metryk bez wykonanego przeglądu miotu, karta miotu, karta krycia, protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii) powinna zostać dostarczona do biura oddziału (osobiście lub drogą pocztową). Wystawione metryki po zaksięgowaniu wymaganych opłat zostaną przekazane hodowcy.

Każdorazowo zalecamy hodowcom kontakt z kierownikiem sekcji lub bezpośrednio z biurem oddziału celem ewentualnego ustalenia szczegółów sprawy. W mocy pozostaje obowiązek informowania biura oddziału oraz kierownika sekcji drogą pisemną (mailowo) o urodzeniu się szczeniąt w terminie 14 dni.

Przeglądy hodowlane jako nowy wariant uzyskania uprawnień hodowlanych.

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego wprowadza się od dnia 1 maja 2020r. dodatkową możliwość nabywania uprawnień hodowlanych. 

Opcja ta jest dostępna dla psów i suk nie spełniających warunków nabycia uprawnień hodowlanych w zakresie ocen wystawowych. Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ani nie unieważnia dodatkowych wymagań hodowlanych, wynikających z załącznika nr 10 do Regulaminu. Wszystkie regulaminy użytkowe, czyli dotyczące prób i konkursów pracy psów, pozostają w mocy

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego z dnia 24 maja 2020r. zmianie uległ pkt 4 ustalonych zasad, który dopuszcza do udziału w przeglądzie suki, które w dniu przeglądu mają ukończone 15 m-cy (wcześniej 18 m-cy). 

Najbliższy przegląd hodowlany planowany jest w dniu 28 lutego 2021r. 

Opłatę należy kierować na konto: 91 1090 1623 0000 0001 3500 4616

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami (plik pdf do pobrania).

Druk zgłoszenia (plik edytowalny pdf do pobrania).